ZARZĄDZENIE NR 24/V/2010

WÓJTA GMINY PŁOŃSK

Z DNIA 25 MAJA 2010 ROKU

 

 

w sprawie:  powołania Obwodowych Komisji Wyborczych

 

Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 roku – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360 z późn. zm.), oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001 w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu (Dz. U. Nr 84 poz. 921 z późn. zm.) zarządzam co następuje :

 

§ 1

 

Powołuję Obwodowe Komisje Wyborcze dla przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku, w następującym składzie:

 

Numer i siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

Dane członka

Zgłoszone przez

Obwód Nr 1

 

Sala konferencyjna Urzędu Gminy
w Płońsku,
ul. 19-go Stycznia 39

1.     Katarzyna Syska

2.     Tomasz Górski

3.     Hanna Michalina Zarzycka

4.     Justyna Kopeć

5.     Anna Jankowska

6.     Katarzyna Lasecka

7.     Ewa Ilona Sklepińska

 

1.       KW Polska Plus

2.       KW Prawo i Sprawiedliwość

3.       KW Sojusz Lewicy Demokratycznej

4.       KW Polskie Stronnictwo Ludowe

5.       KW Platforma Obywatelska

6.       KW Wolność i Praworządność

7.       Wójt Gminy Płońsk

 

Obwód Nr 2

 

Świetlica
w Słoszewie

1. Ewa Brzozowska

2. Ewa Kaźmierzewska

3. Dariusz Szymon Wodzyński

4. Magdalena Gołębiowska

5. Krzysztof Skop

6. Artur Kędzik

7. Janusz Brzozowski

 

 1. KW Polska Plus
 2. KW Prawo i Sprawiedliwość
 3. KW Sojusz Lewicy Demokratycznej
 4. KW Polskie Stronnictwo Ludowe
 5. KW Platforma Obywatelska
 6. KW Wolność i Praworządność
 7. Wójt Gminy Płońsk

 

 

 

Obwód Nr 3

 

OSP Kownaty

1. Grzegorz Szabrański

2. Wiesława Justat

3. Jan Zalesiak

4. Janusz Piotrowski

5. Agnieszka Drzewaszewska

6. Anna Kędzik

7. Monika Wyszczelska

 

 1. KW Polska Plus
 2. KW Prawo i Sprawiedliwość
 3. KW Sojusz Lewicy Demokratycznej
 4. KW Polskie Stronnictwo Ludowe
 5. KW Platforma Obywatelska
 6. KW Wolność i Praworządność
 7. Wójt Gminy Płońsk

 

Obwód Nr 4

 

Zespół Szkół
w Lisewie

1. Mirosława Stryjewska

2. Halina Szczycińska

3. Andrzej Zarzycki

4. Beata Gołębiowska

5. Waldemar Stryjewski

6. Henryk Chojnacki

7. Beata Klepczyńska

 

 1. KW Polska Plus
 2. KW Prawo i Sprawiedliwość
 3. KW Sojusz Lewicy Demokratycznej
 4. KW Polskie Stronnictwo Ludowe
 5. KW Platforma Obywatelska
 6. KW Wolność i Praworządność
 7. Wójt Gminy Płońsk

 

Obwód Nr 5

 

Szkoła Podstawowa
w Arcelinie

1. Anita Syska

2. Wiesław Wyszyński

3. Joanna Marzanna Mak

4. Joanna Jarosiewicz

5. Monika Orłowska

6. Robert Wroński

7. Edyta Chludzińska

 

 1. KW Polska Plus
 2. KW Prawo i Sprawiedliwość
 3. KW Sojusz Lewicy Demokratycznej
 4. KW Polskie Stronnictwo Ludowe
 5. KW Platforma Obywatelska
 6. KW Wolność i Praworządność
 7. Wójt Gminy Płońsk

 

 

Obwód Nr 6

 

Zespół Szkół
w Siedlinie

1. Katarzyna Baryga

2. Ewa Górska

3. Lidia Maria Zientarska

4. Mateusz Gołębiewski

5. Anna Chojecka

6. Ewa Zarzycka

7. Barbara Walter

 

 1. KW Polska Plus
 2. KW Prawo i Sprawiedliwość
 3. KW Sojusz Lewicy Demokratycznej
 4. KW Polskie Stronnictwo Ludowe
 5. KW Platforma Obywatelska
 6. KW Wolność i Praworządność
 7. Wójt Gminy Płońsk

 

Obwód Nr 7

 

Świetlica
w Skarżynie

1. Sylwia Strychalska

2. Małgorzata Podlecka

3. Magdalena Ambroziak

4. Stanisława Krajewska

5. Magdalena Szpakiewicz

6. Anna Rutkowska

7. Wiesław Targalski

 

 1. KW Polska Plus
 2. KW Prawo i Sprawiedliwość
 3. KW Sojusz Lewicy Demokratycznej
 4. KW Polskie Stronnictwo Ludowe
 5. KW Platforma Obywatelska
 6. KW Wolność i Praworządność
 7. Wójt Gminy Płońsk

 

 

Obwód Nr 8

 

Świetlica

w Szerominku

1. Syska Barbara

2. Ewa Elżbieta Cendrowska

3. Mariusz Wójcik

4. Małgorzata Skop

5. Monika Młotkowska

6. Anna Kaniewska

7. Marzanna Podlecka

 

 1. KW Polska Plus
 2. KW Prawo i Sprawiedliwość
 3. KW Sojusz Lewicy Demokratycznej
 4. KW Polskie Stronnictwo Ludowe
 5. KW Platforma Obywatelska
 6. KW Wolność i Praworządność
 7. Wójt Gminy Płońsk

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

                                                                                             Wójt Gminy Płońsk      

 

                                                                                      /-/Aleksander Jarosławski

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
 • Data udostępnienia w BIP: 2010-06-01 15:39:09
 • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
 • Data ostatniej aktualizacji: 2010-06-01 15:39:09
 • Liczba odsłon: 161
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1897250]

przewiń do góry