Gmina Płońsk 09 – 100 Płońsk  Ul. 19 – go Stycznia 39

tel. /0 23/ 662 56 35, 662 56 89, fax.  662 24 26

e-mail : zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl

 

 

Płońsk, dnia 07.06.2010r.

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

o szacunkowej wartości powyżej 14.000 euro i poniżej wartości progowych, wynikających z

rozporządzenia wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień

publicznych (Dz. U z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

 

 

Wójt Gminy Płońsk

09-100 Płońsk, ul. 19-go Stycznia 39

tel. (0-23)662 56 35, fax. (0-23) 662 24 26

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl, strona www: www.ugplonsk.bip.org.pl

 

Osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami :

Teresa Giżyńska – Sekretarz Gminy Płońsk

tel. (0-23) 662 56 35 wew. 38, fax. (0-23) 662 24 26 w godz. 800 - 1600, pokój nr 2,

Wiesław Targalski  – Inspektor ds. ewidencji i utrzymania dróg oraz gospodarki wodnej,

tel. (0-23) 662 56 35 wew. 47, fax. (0-23) 662 24 26 w godz. 800 - 1600, pokój nr 5,

 

Określenie przedmiotu zamówienia :

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Kod CPV

14212200 – 2 (kruszywo)

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostawy kruszywa naturalnego do utrzymania dróg żwirowych na terenie Gminy Płońsk w 2010 roku w następującym zakresie :

 

1.Całkowite ilości dostawy : 8 235 m³ kruszywa naturalnego

2. Pozyskanie, zakup i transport do wskazanego miejsca i rozładunek

3.Wymagania jakościowe : Kruszywo naturalne użyte do mieszanki żwirowej powinno spełniać wymagania normy PN B - 11111, PN B - 06712.

4. Zasady dostawy :

1) Dostawa będzie się odbywać na przestrzeni całego 2010 roku
2) Liczba poszczególnych dostaw zostanie uzgodniona z Zamawiającym i będzie zależna od zaistniałych warunków drogowych.
3) Dostawa każdorazowo odbędzie się w obecności przedstawiciela jednostki Zamawiającego i zostanie przez niego potwierdzona.

Uzasadnienie wyboru wykonawcy :

Najkorzystniejsza cena.

Nazwa i adres wykonawcy :

Jurex – Trans Jerzy Gryciuk

Skarżyn, ul. Wiśniowa 1, 09 – 100 Płońsk

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA :

- Ogłoszenie

                                                                                                   Wójt Gminy Płońsk

                                                                                                         

                                                                                         /-/Aleksander Jarosławski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-06-07 13:22:39
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-06-07 13:22:39
  • Liczba odsłon: 63
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1900872]

przewiń do góry