PRZEBUDOWA DROGI SKARŻYN - ILINO - ILINKO O DŁUGOŚCI 5.241 KM
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013.
 

Wartość wykonawcza inwestycji: 1 .569.485,52 ZŁ

Wkład Unii Europejskiej: 1.334.062,69 ZŁ

Beneficjent Gmina Płońsk: 235.422,83 ZŁ

Przedmiotem projektu jest przebudowa drogi:

 

Przedmiotem projektu jest przebudowa drogi gminnej Skarżyn - Ilino - Ilinko, składającej się z

dwóch odcinków:

AB od km 0+000 do km 4+500 wchodzący w skład ciagu drogowego Nr 0704019 Zawady -

Skarżyn - Żurawin - Ilino o wartość SDR = 272 pojazdy na dobę,

CD od km 0+000 do km 0+741 wchodzący w skład ciągu drogowego Nr 0704017 Ilino -

Wilamowice o wartość SDR = 296 pojazdów na dobę.

Odcinki te łączą się ze sobą tworząc jeden ciąg drogowy.

Odcinek AB w km 0+000 łączy się z drogą gminną stanowiącą bezpośrednie połączenie z

drogą krajową Nr 50 w miejscowości Skarżyn, a w km 4+500 łączy się z drogą krajową Nr 10

w miejscowości Ilino. Taka lokalizacja pozwoli na wykorzystanie nowego ciągu drogowego

jako objazdu w przypadkach zablokowania tych odcinków dróg krajowych.

Projekt zlokalizowany jest w południowo - zachodniej części Gminy Płońsk w Powiecie

Płońskim w Województwie Mazowieckim. W ramach jego realizacji zostanie przebudowana

droga gminna o łącznej długości 5241 m.

Inwestycja będzie prowadzona w śladzie istniejącej drogi i obejmuje:

- roboty ziemne,

- wycinkę drzew i krzewów,

- odnowienie odwodnienia,

- poszerzenie istniejącej podbudowy,

- wykonanie podbudowy stabilizowanej cementem,

- wykonanie dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej,

- wykonanie ścieżki rowerowej,

- wykonanie zjazdów,

- wykonanie poboczy,

- oznakowanie drogi.

Dodatkowo projekt obejmuje oświetlenie drogi przy pomocy 22 lamp.

Realizację projektu planuje się jednoetapowo. W chwili obecnej opracowana jest dokumentacja projektowo - kosztorysowa oraz niezbędne decyzje na przebudowę drogi.

W I kwartale 2009 roku pozyskane zostanie pozwolenie na budowę. Następnie zostaną

przeprowadzone postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, podpisanie umów z

wykonawcami. Wykonanie robót budowlanych planuje się do końca 2009 roku.

Przebieg drogi jest zgodny ze stanem istniejącym. Konstrukcje zaprojektowano adekwatnie

do istniejących warunków lokalnych. Zastosowano nowoczesne rozwiązania, technologie i

materiały budowlane mające pozytywny wpływ na bezpieczeństwo.

Jedynym ryzykiem dla realizacji projektu jest brak wystarczających środków finansowych

na realizację. W celu zminimalizowania tego zagrożenia samorząd występuje z wnioskiem o

dofinansowanie, rezerwuje środki w budżecie gminy oraz rozważa możliwość zaciągnięcia

kredytu lub znalezienie alternatywnego dofinansowania ze środków krajowych. Poza tym

nadmienić należy, że przeprowadzona analiza wrażliwości potwierdziła zasadność realizacji

inwestycji z uwagi na duży margines bezpieczeństwa w przypadku niedoszacowania lub

przeszacowania parametrów wyjściowych.

 

Podpisanie umowy z wykonawcą inwestycji - firmą PRDM

 

 
Droga w miejscowości Skarżyn
 
 
 
 
 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-07-08 14:57:30
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-14 09:35:09
  • Liczba odsłon: 254
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1901135]

przewiń do góry