OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

 

o szacunkowej wartości powyżej 14.000 euro i poniżej wartości progowych, wynikających z

rozporządzenia wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych

 

 

 

Wójt Gminy Płońsk

09-100 Płońsk, ul. 19-go Stycznia 39

tel. (0-23)662 56 35, fax. (0-23) 662 24 26

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl, strona www: www.ugplonsk.bip.org.pl

 

 

Realizacja projektu drogowego pn.:„ Przebudowa dróg Kompleks Koziminy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Regionalny system transportowy” Działanie 3.1 „Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

 

Osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami :

 

Teresa Giżyńska – Sekretarz Gminy Płońsk,

tel. (0-23) 662 56 35 wew. 38, fax. (0-23) 662 24 26 w godz. 800 - 1600, pokój nr 2,

Jerzy Ryziński – Inspektor ds. Inwestycji i pozyskiwania środków,

Ilona Sklepińska –Inspektor ds. zamówień publicznych,

tel. (0-23) 662 56 35 wew. 47, fax. (0-23) 662 24 26 w godz. 800 - 1600, pokój nr 5,

 

Określenie przedmiotu zamówienia :

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Kod CPV

45000000 – 7 (roboty budowlane),

45233120 – 6 (roboty w zakresie budowy dróg),

45233220 – 7 (roboty w zakresie nawierzchni dróg),

45233226 – 9 (drogi dojazdowe),

45233140 – 2 (roboty drogowe),

45233142 – 6 (roboty w zakresie naprawy dróg),

45233290 – 8 (instalowanie znaków drogowych),

 

I. Przebudowa dróg Kompleks Koziminy na odcinku od km 0+000,00 do km 2+455,00 – etap I.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa dróg Kompleks Koziminy na odcinku od km 0+000,00 do km 2+455,00

 

Roboty podzielone zostały na etapy:

 

- roboty przygotowawcze

- podbudowa

- nawierzchnia

- zjazdy

- pobocza

- oznakowanie

- odwodnienie

- inne

 

II. Przebudowa dróg Kompleks Koziminy na odcinku od km 0+000,00 do km 1+519,00 – etap II.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa dróg Kompleks Koziminy na odcinku od km 0+000,00 do km 1+519,00

 

Roboty podzielone zostały na etapy:

 

- roboty przygotowawcze

- podbudowa

- nawierzchnia

- zjazdy

- pobocza

- oznakowanie

- odwodnienie

Uzasadnienie wyboru wykonawcy :

Najkorzystniejsza cena.

Nazwa i adres wykonawcy :

Przedsiębiorstwo Robót

Drogowo Mostowych Sp. z o.o.

Ul. 19 – go Stycznia 62, 09 – 100 Płońsk

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA :

- Ogłoszenie

                                                                                                         

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Płońsk

                                                                                                         

                                                                                                       /-/Aleksander Jarosławski

 

 

Płońsk, dnia 25.08.20010r.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-08-25 13:17:06
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-08-25 13:17:06
  • Liczba odsłon: 65
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1902488]

przewiń do góry