Płońsk, dnia 09.11.2010r.

 

 

OGŁOSZENIE O ROZPOZNANIU CENOWYM

 

 

o szacunkowej wartości poniżej 14.000 euro

 

 

Gmina Płońsk reprezentowana przez Wójta Gminy Płońsk

09-100 Płońsk, ul. 19-go Stycznia 39

tel. (0-23) 662 56 35, fax. (0-23) 662 24 26

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl, strona www: www.ugplonsk.bip.org.pl

ogłasza publikacje artykułu promocyjnego inwestycji w lokalnej prasie

Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie i opublikowanie artykułu promocyjnego inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości: Szerominek, Bońki i Skarżyn”.

W artykule powinny być zamieszczone zdjęcia i informacje o finansowaniu oraz realizacji inwestycji. Projekt artykułu będzie wymagał akceptacji przez pracownika Urzędu Gminy Płońsk wyznaczonego do kontaktu.

Zakres zamówienia obejmuje:

- zaprojektowanie artykułu,

- publikacje zaprojektowanego artykułu – po jego formalnej akceptacji przez beneficjenta (zamawiającego),

Artykuł promocyjny musi zawierać następujące treści i logotypy graficzne:

    logo Infrastruktura i Środowisko w formie znaku narodowej strategii spójności

    logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

    logo Unii Europejskiej spełniające normy określone w zał. I do Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 1828/2006 oraz odniesienie do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

  nazwa projektu tj. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Szerominek, Bońki i Skarżyn

    nazwa beneficjenta

    Informacja o wartości całego projektu

    informacja o współfinansowaniu projektu z Unii Europejskiej

        informacja o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Infrastruktura i Środowisko

  hasło promocyjne : Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

• min. 6 zdjęć z realizacji inwestycji

 

Uwagi - wymiary artykułu  : nie może być mniejszy niż szer. 250mm/wys.350mm.

 

2. Wymagania jakościowe :

     - wydruk kolorowy

 

3.Kryteria wyboru – 100 % cena wykonania zadania.

 

  1. Termin wykonania zamówienia :     15.11.2010 rok - 19.11.2010 rok
  2. Okres gwarancji :                                                    nie dotyczy
  3. Warunki płatności :                                      przelew 14 dni
  4. Inne (kryteria w zależności od specyfiki zamówienia)

 

4. Forma złożenia oferty :

 

Ofertę na Formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 10.11.2010 roku do godziny 2400 w formie :

Ø      Elektronicznej na adres : 

promocja@ugplonsk.pl

 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami są:

Paweł Sawicki - Podinspektor ds. innowacji, nowych technologii i promocji 

tel. (0-23) 662 56 35 wew. 47, fax. (0-23) 662 24 26 w godz. 800 - 1600, pokój nr 5,

 

 

 

                Wójt Gminy Płońsk

           /-/ Aleksander Jarosławski

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
 • Data udostępnienia w BIP: 2010-11-09 15:37:41
 • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
 • Data ostatniej aktualizacji: 2010-11-09 15:37:41
 • Liczba odsłon: 121
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1901142]

przewiń do góry