Zespół Szkół w Lisewie, 09 – 100 Płońsk,  Lisewo 48

          tel. /0 23/ 662 23 05, fax. 662 23 05

e-mail : splisewo@wp.pl

 

Płońsk, dn. 15.11.2010r.

 

ZP – 341/4300/03/10

ZAWIADOMIENIE  
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

ZAMAWIAJĄCY:

Zespół Szkół w Lisewie

09-100 Płońsk

Lisewo 48

www.ugplonsk.bip.org.pl

e-mail: splisewo@wp.pl

 

TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

Rodzaj zamówienia – usługa

 

Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony

 

Nazwa zadaniaPrzeprowadzenie zajęć z matematyki i matematyki z fizyką

STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA ZŁOŻONYCH OFERT:

 

Liczba złożonych ofert na poszczególne zadania:

Zadanie I : 1

 

Numer oferty

Nazwa firmy (imię i nazwisko), siedziby (miejsce zamieszkania) i adresy Wykonawców

Liczba pkt. w kryterium cena

Razem

01

Teresa Sokołowska

Siedlin 69, 09 – 100 Płońsk

100

100

 

Zadanie II : 1

 

Numer oferty

Nazwa firmy (imię i nazwisko), siedziby (miejsce zamieszkania) i adresy Wykonawców

Liczba pkt. w kryterium cena

Razem

01

Dorota Dołęgowska

Ul. Targowa 52, 09 – 100 Płońsk

100

100

 

Zadanie III : 1

 

Numer oferty

Nazwa firmy (imię i nazwisko), siedziby (miejsce zamieszkania) i adresy Wykonawców

Liczba pkt. w kryterium cena

Razem

01

Dorota Dołęgowska

Ul. Targowa 52, 09 – 100 Płońsk

100

100

 

WYBRANA OFERTA:

 

Zadanie I : 1

Nazwa i adres Wykonawcy   Teresa Sokołowska

Siedlin 69, 09 – 100 Płońsk

 

Cena wybranej oferty35.560,00 złotych

Słownie: (trzydzieści pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt 00/100 złotych)

 

Cena najtańszej oferty – 35.560,00 złotych

Słownie: (trzydzieści pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt 00/100 złotych)

 

 

Zadanie II : 1

Nazwa i adres Wykonawcy    Dorota Dołęgowska

Ul. Targowa 52, 09 – 100 Płońsk

 

Cena wybranej oferty17.640,00 złotych

Słownie: (siedemnaście tysięcy sześćset czterdzieści 00/100 złotych)

 

Cena najtańszej oferty – 17.640,00 złotych

Słownie: (siedemnaście tysięcy sześćset czterdzieści 00/100 złotych)

 

Zadanie III : 1

Nazwa i adres Wykonawcy    Dorota Dołęgowska

Ul. Targowa 52, 09 – 100 Płońsk

 

Cena wybranej oferty17.240,00 złotych

Słownie: (siedemnaście tysięcy dwieście czterdzieści 00/100 złotych)

 

Cena najtańszej oferty – 17.240,00 złotych

Słownie: (siedemnaście tysięcy dwieście czterdzieści 00/100 złotych)

 

 

Uzasadnienie wyboru :

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust 1 ustawy PZP oraz Kodeks Cywilny. Wykonawca wykazał, że spełnia warunki udziału w przetargu i zaoferował najniższą cenę. W niniejszym postępowaniu, najniższa cena była jedynym kryterium oceny ofert.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP Dyrektor Zespołu Szkół w Lisewie, Lisewo 48 informuje, że z prowadzonego postępowania nie został wykluczony żaden wykonawca.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP Dyrektor Zespołu Szkół w Lisewie, Lisewo 48 informuje, że w prowadzonym postępowaniu  nie została odrzucona żadna oferta.

 

Zawarcie umowy :

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego działając na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 ppkt a upzp, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

 

Środki ochrony prawnej :

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

 

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                           Dyrektor Zespołu Szkół

 /-/ Marek Mioduszewski

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-11-15 15:01:30
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-11-15 15:01:30
  • Liczba odsłon: 77
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1897141]

przewiń do góry