Zespół Szkół w Lisewie, 09 – 100 Płońsk,  Lisewo 48              

          tel. /0 23/ 662 23 05, fax. 662 23 05

       e-mail : splisewo@wp.pl

 

                                                                                                                                    

                                                                                                                             

                                                                                                                                 Płońsk, dnia 16.11.2010r.

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

o szacunkowej wartości powyżej 14.000 euro i poniżej wartości progowych, wynikających z

rozporządzenia wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień

publicznych (Dz. U z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół w  lisewie

09-100 Płońsk, Lisewo 48

tel. (0-23)662 23 05, fax. (0-23) 662 23 05

e-mail: splisewo@wp.pl, strona www: www.ugplonsk.bip.org.pl

 

 

Przeprowadzenie zajęć z matematyki i matematyki z fizyką

 

dla uczestników projektu „Rozwinąć skrzydła” Nr POKL.09.01.02-14-185/09 w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

 

Osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami :

Bożena Gizińska – Koordynator Projektu,

tel. (0-23) 662 23 05, fax. (0-23) 662 23 05 w godz. 800 - 1500,

Ilona Sklepińska – Inspektor ds. zamówień publicznych

tel. (0-23) 662 56 35 wew. 47, fax. (0-23) 662 24 26 w godz. 800 - 1600, pokój nr 5,

 

Określenie przedmiotu zamówienia :

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Kod CPV

80000000 – 4 (usługi edukacyjne i szkoleniowe)

80100000 – 5 (usługi szkolnictwa podstawowego)

 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja:

1. zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z matematyki - w Szkole Podstawowej  i Gimnazjum w Lisewie;

2. kół zainteresowań, zajęć przygotowujących do sprawdzianu kompetencji w  kl. VI z matematyki w Szkole Podstawowej w Lisewie

3. koła zainteresowań matematyczno – fizycznego w gimnazjum i zajęć przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego z matematyki i fizyki w Gimnazjum w Lisewie.

Zajęcia odbywać się będą w grupach liczących od 5 do 22 uczestników.

W zajęciach wyrównawczych wezmą udział uczniowie posiadający opinię lub orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz niskie wyniki z matematyki. W ramach zespołów wyrównawczych uczniowie będą wyrównywać braki wiadomości i umiejętności z matematyki.

W kołach zainteresowań wezmą udział uczniowie wykazujący zainteresowania matematyczne lub matematyczno – fizyczne oraz posiadają wysokie wyniki z matematyki lub fizyki. W ramach kół zainteresowań uczniowie podniosą swoje kompetencje kluczowe z matematyki lub fizyki.

W zajęciach przygotowujących do sprawdzianu kompetencji wezmą udział uczniowie klas VI szkoły podstawowej. W ramach tych zajęć uczniowie lepiej będą przygotowani do sprawdzianu i osiągną lepszy wynik na sprawdzianie zewnętrznym.

W zajęciach przygotowujących do egzaminu po klasie III gimnazjum wezmą uczniowie klas III gimnazjum. W ramach tych zajęć uczniowie lepiej będą przygotowani do egzaminu gimnazjalnego i osiągną lepszy wynik na egzaminie  zewnętrznym.

 

Programy edukacyjne w/w zajęć powinny być zgodne z obowiązującą podstawą programową nauczania matematyki i fizyki - na poziomie II etapu edukacyjnego – w szkole podstawowej oraz III etapu edukacyjnego w gimnazjum.

 

W ramach zajęć wyrównawczych i kół zainteresowań z matematyki w szkole podstawowej zorganizowane będą:

- wizyty studyjne:

1. Wizyta w Banku Spółdzielczym w Płońsku;

2. Wyjazd na giełdę papierów wartościowych w Warszawie;

 

- wycieczki jednodniowe:

1. Muzeum papiernictwa w Konstancinie;

2. Mennica Polska w Warszawie

 

W ramach zajęć wyrównawczych i kół zainteresowań z matematyki i fizyki w gimnazjum zorganizowane będą:

- wycieczki jednodniowe:

1. Warszawa - Lekcja fizyki na wesoło oraz zwiedzanie wystawy techniki w Pałacu Kultury i Nauki.

2. Warszawa – Planetarium oraz udział na wykładzie z fizyki na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Oprócz wyjazdów studyjnych i wycieczek w ramach w/w zorganizowane będą konkursy:

W roku szkolnym 2010/2011 – Konkurs matematyczny „Okolica w liczbach i zadaniach”

W roku szkolnym 2011/2012 – Konkurs matematyczny „Zdrowie w liczbach i zadaniach”

Uzasadnienie wyboru wykonawcy :

Najkorzystniejsza cena.

Nazwa i adres wykonawcy :

Zadanie I : 1

Teresa Sokołowska

Siedlin 69, 09 – 100 Płońsk

 

Zadanie II : 1

Dorota Dołęgowska

Ul. Targowa 52, 09 – 100 Płońsk

 

Zadanie III : 1

Dorota Dołęgowska

Ul. Targowa 52, 09 – 100 Płońsk

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA :

- Ogłoszenie

                                                                                                          Dyrektor Zespołu Szkół

           /-/ Marek Mioduszewski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-11-16 13:17:13
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-11-16 13:17:13
  • Liczba odsłon: 76
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1897591]

przewiń do góry