Płońsk, dnia 03.01.2011r.

 

 

OGŁOSZENIE O ROZPOZNANIU CENOWYM

 

 

o szacunkowej wartości poniżej 14.000 euro

 

 

Gmina Płońsk reprezentowana przez Wójta Gminy Płońsk

09-100 Płońsk, ul. 19-go Stycznia 39

tel. (0-23) 662 56 35, fax. (0-23) 662 24 26

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl , strona www: www.ugplonsk.bip.org.pl

ogłasza wykonanie kalendarzy promocyjnych

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kalendarzy promocyjnych

dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013,

Priorytet III: Regionalny system transportowy,

Działanie 3.1: Infrastruktura drogowa,

dla projektu pn.: „Przebudowa dróg Szerominek-Kluczewo i Arcelin-Kluczewo-Siekluki”.

 

w następującym zakresie :

1.       Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie 160 szt. kalendarzy promocyjnych książkowych w formacie A4 skłądający się z min. 55 kartek, na jednej stronie kartek dni tygodnia, na drugiej notatnik wraz z wykonaniem na okładce logotypów zgodnie z wytycznymi dla beneficjentów RPO WM w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno – promocyjnych oraz wykonanie wklejki formatu A4, dwustronnej na pierwszej stronie mapa Gminy Płońsk, a na drugiej informacje wraz ze zdjęciami na temat realizowanej inwestycji.

Zakres zamówienia obejmuje:

- zaprojektowanie kalendarzy promocyjnych wg poniższych zaleceń - zgodnie z wytycznymi dla beneficjentów RPO WM w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno -promocyjnych,

- zaprojektowanie wklejki na podstawie przekazanych materiałów przez pracownika urzędu gminy,

-   wykonanie zaprojektowanej kalendarzy promocyjnych – po jej formalnej akceptacji przez
beneficjenta (zamawiającego),

-   wykonanie zaprojektowanej wklejki po jej formalnej akceptacji przez beneficjenta (zamawiającego) ,

-   dostawa wykonanych kalendarzy do Urzędu Gminy Płońsk.Kalendarz promocyjny musi zawierać następujące logotypy graficzne:

Okładka kalendarza promocyjnego:

§ nagłówek tablicy:

Obszar nagłówka powinien zajmować rok na który jest kalendarz „2011”.

§ środek tablicy:

W środkowej części tablicy należy umieścić logo beneficjenta projektu „ Gminy Płońsk”.

§ Stopka tablicy:

Obszar stopki powinien zajmować: logotyp RPO WM.

 

Kalendarz promocyjny musi posiadać następujący układ i strukturę powierzchniową*:

- projekt okładki – załącznik nr 1

- projekt wklejki, 1 strona – załącznik nr 2

- projekt wklejki, 2 strona – załącznik nr 3

Uwagi - wymiary kalendarza zgodnie z w/w zapisami określającymi przedmiot zamówienia

2.Kryteria wyboru – 100 % cena wykonania zadania.

 

  1. Termin wykonania zamówienia :              od chwili podpisania umowy do             

04.02.2011   rok

  1. Okres gwarancji :                                                   nie dotyczy
  2. Warunki płatności :                                                przelew 21 dni
  3. Inne (kryteria w zależności od specyfiki zamówienia)

 

3.Forma złożenia oferty :

 

Ofertę na Formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 07.01.2011 roku do godziny 9 00 w formie:

 

Ø   Pisemnej (osobiście, listownie) na adres :  

Urząd Gminy Płońsk

09 - 100 Płońsk   Ul. 19 – go Stycznia 39

Ø   Faxem na numer :           nie dotyczy

Ø   W wersji elektronicznej na e-mail :        nie dotyczy

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami są:

Paweł Sawicki - Podinspektor ds. innowacji, nowych technologii i promocji  

tel. (0-23) 662 56 35 wew. 47, fax. (0-23) 662 24 26 w godz. 8 00 - 16 00 , pokój nr 5,

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA :

- oferta wraz z załacznikami

                                                                                                                                              Wójt Gminy Płońsk

           /-/ Aleksander Jarosławski

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-01-03 11:08:58
 • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
 • Data ostatniej aktualizacji: 2011-09-26 14:25:10
 • Liczba odsłon: 138
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1895122]

przewiń do góry