Płońsk, dnia 23.03.2011

 

 

URZĄD GMINY PŁOŃSK

09-100 Płońsk, ul. 19 Stycznia 39,

tel. 023 6625635, faks 023 6622426.

 

Dot: Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenów

Rekreacyjno – sportowych w m. Słoszewo Kolonia

 

Numer ogłoszenia: 83735 - 2011; data zamieszczenia: 15.03.2011

 

Firma zwraca się z prośbą o udzielenie wyjaśnień treści istotnych warunków zamówienia dotyczących:

  1. W przedmiarze robót budowlanych poz. 42 zamieszczono tylko pogrubienie ściany fundamentowej o 4 cm, nie ma pozycji kosztorysowej dotyczącej podstawowej grubości tej ściany.
  2. Czy do oferty można dołączyć kosztorysy ofertowe zgodne z przedmiarem, ale wydrukowane z programu kosztorysowego zawierające wszystkie pozycje wyszczególnione we wzorze – zał. nr 1 do formularza ofertowego.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-03-24 13:23:34
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-03-24 13:23:34
  • Liczba odsłon: 76
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1901932]

przewiń do góry