Gmina Płońsk 09 – 100 Płońsk  Ul. 19 – go Stycznia 39

tel. /0 23/ 662 56 35, 662 56 89, fax.  662 24 26

e-mail : zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl

 

 

Płońsk, dnia 24.03.2011r.

 

ZP.271.7013.02.2011

 

 

Do wszystkich Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

Dotyczy : Realizacji projektu pn.:„ Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenów rekreacyjno – sportowych w m. Słoszewo Kolonia” w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach Działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata  2007 – 2013

 

Numer ogłoszenia: 83735 - 2011; data zamieszczenia: 15.03.2011

 

Odpowiadając na pytania z dnia 23.03.2011r. informuje:

 

  1. W przedmiarze robót budowlanych poz. 42 zamieszczono tylko pogrubienie ściany fundamentowej o 4 cm, nie ma pozycji kosztorysowej dotyczącej podstawowej grubości tej ściany.

Odpowiedź :

W przedmiarze robót budowlanych poz. 42 należy uwzględnić koszt wykonania całej grubości ściany.

  1. Czy do oferty można dołączyć kosztorysy ofertowe zgodne z przedmiarem, ale wydrukowane z programu kosztorysowego zawierające wszystkie pozycje wyszczególnione we wzorze – zał. nr 1 do formularza ofertowego.

Odpowiedź :

Tak do oferty można dołączyć kosztorysy ofertowe zgodne z przedmiarem, ale wydrukowane z programu kosztorysowego zawierające wszystkie pozycje wyszczególnione we wzorze – zał. nr 1 do formularza ofertowego.

                Wójt Gminy Płońsk

      /-/Aleksander Jarosławski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-03-24 13:26:41
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-03-24 13:26:41
  • Liczba odsłon: 85
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1897186]

przewiń do góry