Płońsk, dnia 06.04.2011r.

 

OGŁOSZENIE O ROZPOZNANIU CENOWYM

 

 

o szacunkowej wartości poniżej 14.000 euro

 

 

Gmina Płońsk reprezentowana przez Wójta Gminy Płońsk

09-100 Płońsk, ul. 19-go Stycznia 39

tel. (0-23) 662 56 35, fax. (0-23) 662 24 26

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl , strona www: www.ugplonsk.bip.org.pl

ogłasza wykonanie aktualizacji kosztorysu

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie aktualizacji kosztorysu

„R ozbudowa budynku Zespołu Szkół w Lisewie, Gm. Płońsk”

 

Realizacja projektu pn.:   „R ozbudowa budynku Zespołu Szkół w Lisewie, Gm. Płońsk”

w ramach Priorytetu VII „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego

Działania 7.2. „Infrastruktura służąca edukacji”

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

 

W następującym zakresie :

1. Aktualizacja kosztorysów na rozbudowę budynku Zespołu Szkół w Lisewie, Gm. Płońsk

 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje :

1.     Niwelację terenu pod rozbudowę budynku Szkoły do rzędnej 122.24 m .n.p.m wraz z wykonaniem skarp zabezpieczonych barierkami bezpieczeństwa zgodnie z wymogami bhp

2.     Budowę obiektu kubaturowego Szkoły

3.     Roboty przygotowawcze i drogi

4.     Budowę i przebudowę sieci uzbrojenia terenu

5.     Budowę oczyszczalni ścieków biologiczno – mechanicznej

6.     Budowę magazynu na biomasę

2.Kryteria wyboru – 100 % cena wykonania zadania.

 

3.Termin realizacji zamówienia :      od chwili podpisania umowy do 15.04.2011 r.

 

  1. Okres gwarancji :                                                    nie dotyczy
  2. Warunki płatności :                                                przelew 30 dni
  3. Inne (kryteria w zależności od specyfiki zamówienia)

 

4. Forma złożenia oferty :

 

Ofertę na Formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 08.04.2011 roku do godziny 10 00 w formie :

Ø  Pisemnej (osobiście, listownie) na adres :  

Urząd Gminy Płońsk

09 - 100 Płońsk   Ul. 19 – go Stycznia 39

 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami :

Wiesław Targalski – Inspektor ds. inwestycji i utrzymania dróg,

  tel. (0-23) 662 56 35 wew. 47, fax. (0-23) 662 24 26 w godz. 8 00 - 16 00 , pokój nr 5,

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA :

- Oferta wraz z załącznikami

    Wójt Gminy Płońsk

 

                                                                                                          /-/Aleksander Jarosławski

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-04-06 15:30:36
 • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
 • Data ostatniej aktualizacji: 2011-07-21 14:56:31
 • Liczba odsłon: 172
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1902050]

przewiń do góry