Płońsk, dnia 27.04.2011r.

 

 

OGŁOSZENIE O ROZPOZNANIU CENOWYM

 

 

o szacunkowej wartości poniżej 14.000 euro

 

 

Gmina Płońsk reprezentowana przez Wójta Gminy Płońsk

09-100 Płońsk, ul. 19-go Stycznia 39

tel. (0-23) 662 56 35, fax. (0-23) 662 24 26

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl , strona www: www.ugplonsk.bip.org.pl

ogłasza wykonanie map promocyjnych

 1. Nazwa przedmiotu zamówienia : dostawa, usługa, robota budowlana  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie map promocyjnych

dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013,

Priorytet III: Regionalny system transportowy,

Działanie 3.1: Infrastruktura drogowa,

dla projektu pn.: „Przebudowa dróg Kompleks Koziminy”.

 

w następującym zakresie :

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie 5000 szt. map promocyjnych w formacie A2/DL, na pierwszej stronie kartki mapa Gminy Płońsk na której będzie zaznaczona droga realizowana w ramach projektu, na drugiej stronie informacja o projekcie oraz beneficjencie Gminie Płońsk wraz z logotypami zgodnymi z wytycznymi dla beneficjentów RPO WM w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno – promocyjnych.

Zakres zamówienia obejmuje:

- zaprojektowanie pierwszej strony – mapy gminy, oraz drugiej strony informacji o projekcie oraz beneficjencie Gminie Płońsk wg poniższych zaleceń - zgodnie z wytycznymi dla beneficjentów RPO WM w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno -promocyjnych,

-   wykonanie zaprojektowanej mapy promocyjnej – po jej formalnej akceptacji przez
beneficjenta (zamawiającego),

-   dostawa wykonanych map promocyjnych do Urzędu Gminy Płońsk.

Mapa   promocyjna musi zawierać następujące logotypy graficzne:

 

Pierwsza strona mapy promocyjnej :

§ Stopka pierwszej strony mapy promocyjnej.

Obszar stopki powinien zajmować: logotyp RPO WM.

 

Mapa promocyjny musi posiadać następujący układ i strukturę powierzchniową*:

- projekt 1 strona – załącznik nr 1

- projekt 2   strona – załącznik nr 2

Uwagi - wymiary mapy zgodnie z w/w zapisami określającymi przedmiot zamówienia

 

 


2. Kryteria wyboru – 100 % cena wykonania zadania.

 

  1. Termin wykonania zamówienia :              od chwili podpisania umowy do             

13.05.2011 rok

  1. Okres gwarancji :                                                   nie dotyczy
  2. Warunki płatności :                                                przelew 7 dni
  3. Inne (kryteria w zależności od specyfiki zamówienia)

 

3. Forma złożenia oferty :

 

Ofertę na Formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 29.04.2011 roku do godziny 9 00 w formie:

Ø   Pisemnej (osobiście, listownie) na adres :  

Urząd Gminy Płońsk

09 - 100 Płońsk   ul. 19 – go Stycznia 39

Ø   Faxem na numer :           nie dotyczy

Ø   W wersji elektronicznej na e-mail :        nie dotyczy

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami są:

Paweł Sawicki - Podinspektor ds. innowacji, nowych technologii i promocji  

tel. (0-23) 662 56 35 wew. 47, fax. (0-23) 662 24 26 w godz. 8 00 - 16 00 , pokój nr 5,

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA :

 - formularz_ofertowy_mapa_gminy.rar

                Wójt Gminy Płońsk

           /-/ Aleksander Jarosławski

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-04-27 14:51:35
 • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
 • Data ostatniej aktualizacji: 2012-02-28 19:59:59
 • Liczba odsłon: 128
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1901103]

przewiń do góry