Wójt Gminy Płońsk ogłasza nabór wniosków w ramach projektu „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Płońsk”  

Projekt realizowany przez Gminę Płońsk jest współfinansowany w 85% przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Celem głównym Projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 70 gospodarstw domowych (1 zestaw komputerowy dla jednego gospodarstwa domowego - łącznie dla 70 osób, w tym 4 niepełnosprawnych) oraz 11 instytucji (7 świetlice wiejskie i 3 szkoły oraz biblioteki gminnej,) z terenu gminy Płońsk zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności.

 

Wniosek zgłoszeniowy dostępny jest w Urzędzie Gminy Płońsk ul. 19-go stycznia 39, 09-100 Płońsk, pok. 5

Paweł Sawicki nr tel. 660-418-912,

Olga Kmieć nr tel. 23 662-56-89 wew. 47

oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Regulamin rekrutacji-pobierz

Zal.1 deklaracja uczestnictwa w projekcie-pobierz

Zal.2 formularz zgloszeniowy do projektu -pobierz

Zal.3 oswiadczenie o wysokosci dochodow -pobierz

 

Wnioski przyjmowane będą od dnia 17.05.2011 do 25.05.2011r.

Do ubiegania się o udział w projekcie uprawnione są następujące grupy uczestników:


1. Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, lub z orzeczeniem równoważnym, w tym również osoby nieletnie, reprezentowane przez swoich opiekunów prawnych - bez względu na wysokość dochodu,
2. Osoby uczące się i pobierające stypendium socjalne (w tym również niepełnoletnie),
3. Osoby, których dochód nie przekracza 477 zł netto (samotnie gospodarujące) lub 351 zł netto na członka rodziny w gospodarstwie domowym, na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),
4. Osoby uprawnione do zasiłku rodzinnego, których dochód na członka rodziny nie przekracza 504 zł netto lub 583 zł netto, jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne, na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst, jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz.992, z późn. zm.).

 

Warunkiem udziału w Projekcie, obowiązkowym dla wszystkich uczestników Projektu jest łączne spełnienie następujących kryteriów:
1) posiadanie miejsca zamieszkania na terenie Gminy Płońsk,
2) brak komputera z dostępem do Internetu w gospodarstwie domowym,
3) zamieszkiwanie w miejscu będącym w zasięgu dostępu do Internetu, oferowanego przez operatorów świadczących usługi dostępu do Internetu.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-05-17 15:35:26
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-05-20 09:54:46
  • Liczba odsłon: 421
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1901981]

przewiń do góry