27.05.2011 r.

 

Gmina Płońsk

ul. 19 – go Stycznia 39

09 – 100 Płońsk

 

Dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o znaku postępowania ZP.271.3.2011 na: Zakup i dostawę komputerów wraz z systemem operacyjnym i oprogramowaniem, serwis, szkolenia

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienia do zmianę treści SIWZ.

 

Dotyczy komputera przenośnego (laptop).

Zamawiający w pkt. 16 Wymagania dodatkowe wymaga złącza FireWire IEEE 1394.

Czy Zamawiający dopuści złącze eSATA zamiast wymaganego złącza FireWire IEEE 1394?

 

Uzasadnieniem powyższego pytania jest fakt, że eSATA pozwala osiągać porównywalną prędkość transferu danych, a dodatkowo jest rozwiązaniem tańszym i częściej stosowanym. Dlatego dopuszczenie komputerów przenośnych ze złączem eSATA pozwoli na złożenie ofert konkurencyjnych.

Natomiast pozostawienie zapisu FireWire IEEE 1394 w SIWZ ogranicza możliwość złożenia ofert przez większą liczbę oferentów, co jest niezgodne z art. 7 ust 1 ustawy Pzp.

Dlatego zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu z FireWire IEEE 1394 na zapis FireWir IEFE 1394 lub eSATA tak, aby był w pełni zgodny z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-05-27 15:24:17
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-05-27 15:24:17
  • Liczba odsłon: 74
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1907399]

przewiń do góry