Płońsk, dnia 08.06.2011r.

 

 

OGŁOSZENIE O ROZPOZNANIU CENOWYM

 

 

o szacunkowej wartości poniżej 14.000 euro

 

 

Gmina Płońsk reprezentowana przez Wójta Gminy Płońsk

09-100 Płońsk, ul. 19-go Stycznia 39

tel. (0-23) 662 56 35, fax. (0-23) 662 24 26

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl, strona www: www.ugplonsk.bip.org.pl

ogłasza wykonanie zestawu kubków i parasoli promocyjnych

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zestawu kubków i parasoli promocyjnych

dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013,

Priorytet III: Regionalny system transportowy,

Działanie 3.1: Infrastruktura drogowa,

dla projektu pn.: „Przebudowa dróg Szerominek-Kluczewo i Arcelin-Kluczewo-Siekluki”.

w następującym zakresie :

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zestawu zawierającego 65 szt. kubków oraz 65 szt. parasoli promocyjnych, na jednej stronie kubka wykonane będą logotypy zgodnie z wytycznymi dla beneficjentów RPO WM w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno – promocyjnych, na drugiej stronie kubka logo gminy płońsk. Na jednej płaszczyźnie parasola wykonane będą logotypy zgodnie z wytycznymi dla beneficjentów RPO WM w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno – promocyjnych, na drugiej płaszczyźnie parasola logo gminy płońsk.

Zakres zamówienia obejmuje:

- zaprojektowanie kubków promocyjnych - z pierwszej strony logotypy RPO WM zgodnie z załącznikiem 2

- zaprojektowanie kubków promocyjnych - z drugiej strony logo gminy płońsk zgodnie z załącznikiem 3

- pojemnośc kubka min. 270 ml., kolor szroniony, nadruk czarny.

- zaprojektowanie parasoli promocyjnych – na jednej płaszczyźnie logotypy RPO WM, a na drugiej stronie logo gminy płońsk zgodnie z załącznikiem 1

- 8 panelowy parasol, poliester, rozmiar 1030×890 mm, kolor szary, nadruk czarny,

- wykonanie zaprojektowanej kubków promocyjnych – po jej formalnej akceptacji przez
beneficjenta (zamawiającego),

-  wykonanie zaprojektowanej parasoli promocyjnych – po jej formalnej akceptacji przez
beneficjenta (zamawiającego),

-  dostawa wykonanego kompletu kubków i parasoli do Urzędu Gminy Płońsk.Kubek promocyjny musi zawierać następujące logotypy graficzne:

§ pierwszej strony kubka - logotypy RPO WM zgodnie z załącznikiem 2

§ druga strona kubka – logo gminy płońsk zdgodnie z załącznikiem 3

Parasol promocyjny musi zawierać następujące logotypy graficzne:

§ jedna płaszczyzna - logotypy RPO WM, druga płaszczyzna – logo gminy płońsk - zgodnie z załącznikiem 1

 

Uwagi - wymiary kubków i parasoli zgodnie z w/w zapisami określającymi przedmiot zamówienia

2.Kryteria wyboru – 100 % cena wykonania zadania.

 

  1. Termin wykonania zamówienia :              od chwili podpisania umowy do            

27.06.2011 rok

  1. Okres gwarancji :                                                   nie dotyczy
  2. Warunki płatności :                                                przelew 7 dni
  3. Inne (kryteria w zależności od specyfiki zamówienia)

 

 1. Forma złożenia oferty :

 

Ofertę na Formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 10.06.2011 roku do godziny 900 w formie :

Ø  Pisemnej (osobiście, listownie) na adres : 

Urząd Gminy Płońsk

09 - 100 Płońsk  Ul. 19 – go Stycznia 39

Ø  Faxem na numer :           nie dotyczy

Ø  W wersji elektronicznej na e-mail :        nie dotyczy

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami są:

Paweł Sawicki - Podinspektor ds. innowacji, nowych technologii i promocji 

tel. (0-23) 662 56 35 wew. 47, fax. (0-23) 662 24 26 w godz. 800 - 1600, pokój nr 5,

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA :

Oferta wraz z załącznikami

                Wójt Gminy Płońsk

           /-/ Aleksander Jarosławski

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-06-08 16:21:43
 • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
 • Data ostatniej aktualizacji: 2011-06-08 16:21:43
 • Liczba odsłon: 183
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1907407]

przewiń do góry