Gmina Płońsk 09 – 100 Płońsk   Ul. 19 – go Stycznia 39

tel. /0 23/ 662 56 35, 662 56 89, fax.   662 24 26

e-mail : zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl

 

 

Płońsk, dnia 17.06.2011r.

 

ZP.271.7013.RZSL.01.2011

 

 

Do wszystkich Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

Dotyczy : Przetargu na rozbudowę budynku Zespołu Szkół w Lisewie, Gm. Płońsk

 

Realizacja projektu pn.:   „R ozbudowa budynku Zespołu Szkół w Lisewie, Gm. Płońsk” w ramach Priorytetu VII „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego Działania 7.2. „Infrastruktura służąca edukacji” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

 

Numer ogłoszenia: 157422 - 2011; data zamieszczenia: 14.06.2011

 

Odpowiadając na pytania z dnia 16.06.2011r. informujemy:

 

Pytanie :

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej branży konstrukcyjnej o opis techniczny oraz zestawienia stali.

Odpowiedź :

W załączeniu przekazujemy opis techniczny branży konstrukcyjnej oraz zestawienia stali.

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

  1. Opis techniczny
  2. Zestawienia stali

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-06-17 13:25:15
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-06-17 14:04:09
  • Liczba odsłon: 147
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1907434]

przewiń do góry